Tüketici Elektroniği

Artı Oy 50%
Artı Oy 50%

Oy ver!

Ayhan Uslu
brand Research & Markets category Sektörel

Türkiye’de Tüketici Elektroniği Satışları

İçerik türü Basın Bülteni Editöre e-posta Yazan Ayhan Uslu
Saturday, September 5th 2009 - 21:52 CEST - Yorum sayısı: 0
A raştırma ve Piyasa sitesinin raporuna göre, Türkiye’deki Tüketici Elektroniği Satışlarının %109 gibi büyük bir rakam ile artması tahmin ediliyor. Bu oranda 2008 yılında 7.54 milyar dolardan 2013 yılına kadar 15.77 milyar dolara karşılık geliyor.
Arkadaşına gönderArkadaşına gönder Bookmarka ekleBookmarka ekle Yorum ekle

Tavsiye et

Adınız Soyadınız:
Arkadaşınızın adı:
Arkadaşınızın e-postası:

Tuketici Elektronigi

 

Tüketici Elektroniği
Research and Markets sitesi “Türkiye Perakende 2009 yılının 3.çeyreği” raporunu eklediğini duyurdu. Türkiye Perakende Raporu, endüstri ve strateji uzmanları, şirket analistleri, perakende ortakları, hükümet departmanları ve bağımsız tahmin ile düzenleyici kuruluşlar ve Türkiye’nin perakende endüstrisindeki rakip firmalar hakkında bilgi vermektedir.

Türkiye satış rakamları
2009 yılının 3.çeyreği Türkiye Perakende Raporuna göre ülkenin perakende satışları 2008 yılından 2013 yılına kadar, 246 milyar dolardan 309 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Ekonomik büyüme, artan nüfus (özellikle kentsel alanda), harcanabilir gelir seviyesinin artması ve organize edilmiş perakende altyapısının sürekli gelişmesi Türk Perakende satışlarında artış beklentisinin önemli etkenleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin nominal gayri safi milli hasılası 2008 yılında 729.53 milyar dolardı. 2009 yılında ise %5.7 oranında bir düşüş beklendi, çünkü ülkede aksilikler başlamıştı. Ortalama gayri safi milli hasılanın %2.0 oranında büyümesi 2008 ve 2013 yılları arasında bekleniyor. 2008 yılında nüfusun 71.3 milyondan 2013 yılına kadar tahmini olarak 75.6 milyona artması ile kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın tahmin periyodunun sonuna kadar 11.790 USD olması bekleniyor. Kişi başına tüketici harcaması için bizim tahminimiz 2008 yılından itibaren 4.043 dolardan 2013 yılına kadar 7.651 dolara çıkmasıdır.

 

Elektronik satislari

 

Elektronik satışları
Bu raporun tahminine göre 2007 yılı ortalama yıllık gelirin 5.848 USD olması ile Türkiye’deki maaşlar düşük kalacak. Ancak Türkiye geniş ve gelişen genç bir nüfusa sahip. Her yıl 750.000 genç insan çalışanlar grubuna katılıyor ve artan kentleşme ile bir çoğu da daha iyi maaş alabilecekleri iş imkanlarını bulabilmek için tarım sektöründen ayrılıyor. Bununla beraber 2008 yılında %12.3 oranındaki ve 2009 yılında %16.0 oranındaki tırmanışta olan işsizlik yine de bir problem olarak karşımıza çıkıyor.

Genç nüfus
2005 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından Türk nüfusunun %65.8’i aktif olarak belirlenmişti. Bu oranın %41.0’lik kısmı 20-44 yaş arasına karşılık geliyordu. BM tarafından nüfusun üçte ikisi (%67.3) şehir olarak sınıflandırıldı. 2015 yılına kadar şehir nüfusunun %72’ye ulaşması tahmin ediliyor ve bu oranın da %43.8’lik dilimi yine 20-44 yaş arasına ait. Bu noktada nüfusun %69.1’lik kısmının aktif olması bekleniyor.

Tüketici elektroniği raporu
Bu rapor, organize perakendenin 2008 yılındaki tahmini 96.63 milyar dolarlık ortalama satışın 2013 yılına kadar tahmini olarak 180.87 milyar dolara yükselmesine ihtimal veriyor. Bu da yıllık ortalama büyümenin %14.1 civarında olacağını gösteriyor. Yiyecek ve içecek 2008 yılında genel perakende piyasasında %25 oranında bir paydaya sahip. Fakat 2013 yılında %23.2 oranına gerilemesi bekleniyor. Reçetesiz ilaç satışlarının 2008 yılında 1.15 milyar dolardan 2013 yılına kadar 2.01 milyar dolara artması bekleniyor. Aynı zaman dilimi içerisinde otomotiv satışları %20 oranından 21.92 milyar dolara artıyor. Bu arada tüketici elektroniği ürünlerinin satışlarının %109 gibi büyük bir rakam ile artması tahmin ediliyor. Bu oranda 2008 yılında 7.54 milyar dolardan 2013 yılına kadar 15.77 milyar dolara karşılık geliyor.

 

Satis rakamlari

 

Türkiye perakende elektronik satış rakamları
2008 yılında Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin perakende satışları tahmini olarak 1.20 trilyon dolardı. Makro ekonomik veri tabanına dayalı olarak bölge için toplam tüketici harcaması 1.82 trilyon dolar. Rusya, Türkiye ve Polonya 2008 yılında tahmini olarak %83 oranında bölgesel perakende satış yaptılar. Bununla birlikte üç ülkenin toplam payının 2013 yılına kadar %85 oranına ulaşması bekleniyor. Türkiye için tahmini 2008 yılı %20.5’lik pazar payının 2013 yılına kadar %20.0 oranına düşmesi bekleniyor.

related links

Önceki / Sonraki haber

Ileri : Samsung Star
Geri : USB Bellekler

Yorum sayısı

Yorumları yüklüyor

login
email address email address